สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕-๒๕๖๕ เล่ม ๑ / กระทรวงมหาดไทย, เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 013582
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ สมุดภาพ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ๒๔๓๕-๒๕๖๕ เล่ม ๑ / กระทรวงมหาดไทย, เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กระทรวงมหาดไทย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2565
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 252 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ - ประวัติกระทรวงมหาดไทย 1.พระมหากษัตริย์กับกระทรวงมหาดไทย 2. สถานที่ ศาลากลางจังหวัดต่างๆ 3. ภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 4.บุคลากรสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 5. สิ่งของที่ระลึกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 6. เอกสารและสิ่งพิมพ์
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 353.3 ก218อ