การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2565 / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป
Serial Code 013684
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2565 / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ -
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 262 หน้า ; ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป คู่มืการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ เพื่อให้ผู้ว่าราชการและนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 353.3 ก464ก