กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 / กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป
Serial Code 013685
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 / กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ -
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 429 หน้า ; ภาพประกอบ
ข้อความโดยสังเขป กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 353.3 ก464ก