อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป
Serial Code 013707
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง มณเฑียร เจริญผล
พิมพ์ครั้งที่ 1
สำนักพิมพ์ สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 70 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักการและข้อสังเกตในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักการและข้อสังเกตในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หลักการและข้อสังเกตในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่น - วินัยทางการคลัง - อื่น ๆ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786164762831
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 354.593 ม181อ