สังคมกับกฎหมาย

หมวดหมู่ ปรัชญา จิตวิทยา
Serial Code 013655
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ สังคมกับกฎหมาย
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
พิมพ์ครั้งที่ 6
สำนักพิมพ์ บริษัท สำนักพิม์วิญญูชน จำกัด ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 256 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สังคมกับกฎหมาย โดยอธิบายว่า กฎหมายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม (social phenomena) อย่างหนึ่ง กล่าวคือ พฤติกรรมของคนในสังคมเป็นผู้กำหนดในกฎหมายก็ใช้เป็นวิธีกำหนดพฤติกรรมของคนในสัง- คม
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786162698606
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 346.038 ท189ส