เอกสารตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013643
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เอกสารตรวจราชการมณฑลเทศาภิบาล
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กระทรวงมหาดไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 319 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป วิวัฒนาการของการตรวจราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความมั่นคงทางด้านการปกครอง เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9789744857442
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 353.3 อ893อ 2565