ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการคลังและองค์การ

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013619
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการคลังและองค์การ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 285 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - การกระจายอำนาจกับความเหลื่อมล้ำทางการคลังท้องถิ่น บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย - การปฏิรูปการคลังและธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงในอาเซียน
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9742318794
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 320 ค125ต 2558