ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013617
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด มุมอาเซียน
บรรณาลักษณ์ 256 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - นโยบายและกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐในสหพันธรัฐมาเลเซีย - ระบบประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณของประเทศในประชาคมอาเซียน - การกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน 5 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียน : บทเรียนสำหรับประเทศไทย - แนวนโยบายและแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9742318808
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ AEC 320 ค125ต 2558