นิตยสารศิลปากร ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2565

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05390
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ นิตยสารศิลปากร ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2565
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมศิลปากร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 127 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - แหล่งถลุงเหล็กโบราณบ้านแม่ลาน - ภาพเขียนสีบนเพิงผา - งานส่งผ่านวัฒนธรรมทางทะเล ในสมัยศตวรรษที่ 9 - การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารเสริมความแข็งแรง เส้นใยเชือก กรณีเรือโบราณพนม - สุรินทร์ ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05390