คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013608
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 183 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - การวางแผนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว - การจัดการพื้นที่และการเปิดศูนย์พัพิงชั่วคราว - การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว - การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 363.34 ก169ค 2565