ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013614
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 241 หน้า : ตาราง.
ข้อความโดยสังเขป รวมข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย (ปีงบประมาณ 2564) แยกรายจังหวัด และประเภทของรายได้ - รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา รายได้จัดเก็บเอง - รายได้จากรัฐจัดสรร - รายได้จากเงินอุดหนุน - รายได้รวม - รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายจังหวัด - รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายแห่ง
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.1409593 ก469ข 2565