การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458

หมวดหมู่ อ้างอิง
Serial Code 010238
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เตช บุนนาค ; ภรณี กาญจนัษฐิติ, แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 383 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ประเทศสยาม พ.ศ.2435 ความกดดันจากภายนอก และการปฏิรูปในระยะแรก การเข้ามามีบทบาทในการปกครองของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ กุศโลบายของการสถาปนาระบบเทศาภิบาลในการปกครองส่วนท้องถิ่น การขยายตัวของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2442-2458 และการประสบความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2435-2458
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 974458405X
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ อ 352.14 ต674ก 2556