เราต่างเป็นนักออกแบบ การออกแบบนวัตกรรมสังคม

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013119
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เราต่างเป็นนักออกแบบ การออกแบบนวัตกรรมสังคม
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เอซิโอ มานซินี่
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ อินี่ บุ๊คส์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 416 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป ภาค 1 นวัตกรรมสังคมและการออกแบบ - นวัตกรรม มุ่งสู่อารยธรรมใหม่ - การออกแบบในโลกที่เชื่อมโยง - การออกแบบเพื่อนวัตกรรมสังคม ภาค 2 ผู้คนที่ร่วมมือ - องค์กรประสานความร่วมมือ - การพบปะเพื่อความร่วมมือ ภาค 3 ก่อรูปขึ้นร่าง - ทำให้เห็นและสัมผัสได้ - การทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปได้และน่าจะเป็น - การทำสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความหมาย ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น -
ISBN 9786169320708
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 303.4 ม442ร 2562