โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 011428
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ โลกตื่น เมื่อเอเชียเปลี่ยน : แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ฮุนตระกูล
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ โพสต์บุ๊กส์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 470 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป การวิเคราะห์อย่างเจาะลึกถึงปัญหาท้าทายต่างๆ ในเอเชียด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหนังสือเล่มนี้ ทำให้เราเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่อาจทำให้เอเชียรุ่งหรือร่วงได้ไม่ว่าแนวโน้มใหญ่ของโลกการเมืองในภูมิภาค จนถึงความซับซ้อนของธุรกิจ หนังสือเล่มนี้มีบทเรียนมากมายให้เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญห- าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ศตวรรษแห่งเอเชียแปซิฟิก
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9742282315
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 338.959 ส124ล 2558