การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญกับองค์กรควบคุม

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013542
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญกับองค์กรควบคุม
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด เอกสารชุดความรู้ว่าด้วยสถาบันการเมือง
บรรณาลักษณ์ 172 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ทำความเข้าใจกระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในมิติต่างๆ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6164882109
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 342.02 ว528ก 2564