การเมืองพัฒนา = Better Thai Politics

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013540
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ การเมืองพัฒนา = Better Thai Politics
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สมชัย ศรีสุทธิยากร
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 152 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป รวบรวมข้อเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองไทยร่วมสมัย นำเสนอวิเคราะห์วิจารณ์ใน 3 ด้าน ได้แก่รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และประชามติ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6164881986
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320 ส238ก 2564