รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา COVID-19

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013539
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ รายงานคำแนะนำในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีศึกษา COVID-19
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 125 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ร่างแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการทบทวนและให้คำแนะนำจากแผนบริหารความต่อเนื่องเดิมโดยการอ้างอิงจากเอกสารแนวทางการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), ISO 22301 BCMS และเอกสารจากกรมควบคุมโรค โดยยึดโครงสร้างแผนจากแผนบริหารความต่อเนื่องเดิม
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.1409593 ค962ร 2564