แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013536
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID-19
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 31 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ที่มุ่งเน้นรองรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือของ UNDP และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9746804731
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.1409593 ค962น 2564