สมุดภาพนครราชสีมา

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 013530
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ สมุดภาพนครราชสีมา
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 240 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป รวมภาพเก่า ในแง่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ครั้ง ร.10 เสด็จฯ เยือนไทรงาม พ.ศ.2513, รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือน พ.ศ. 2498, สมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ เยือนนครราชสีมาและพิมาย พ.ศ.2454 ภาพงานทำบุญขวัญเมือง พ.ศ. 2476, และยังมีภาพสถานที่ เหตุการณ์ บุคคล วัตถุ จิตกรรมฝาผนัง ฯลฯ ที่หาดูได้ยาก
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 959.3 อ893ส 2564