รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013520
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 536 หน้า ; ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 342.593 ส691ร 2564