อนุสาร อ.ส.ท. พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05369
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ อนุสาร อ.ส.ท. พฤศจิกายน 2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 136 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - คิดถึงวงรอบ เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตื่นตากับแหล่งใหม่ กิกอคอ ดอยจิจ้อง และบ้านผาบ่อง - Slow food เชียงใหม่ ปรุงอย่างรู้ที่มา กินอย่างรู้ที่ไป - สังคม - บุ่งคล้า ภาพผ่านตาริมแม่น้ำสายชายแดน - หัวหิน - ประจวบ รีชาร์จ - ท่องเที่ยวผ่อนคลาย สบายๆ ที่เกาะล้าน - ไปเดินกาญจน์ ตามกาลและการณ์ ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05369