ความท้าทายของธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ 21

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013502
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ความท้าทายของธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ปธาน สุวรรณมงคล
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สถาบันพระปกเกล้า; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 182 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป นำเสนอประเด็นท้าทายแนวคิดธรรมาภิบาลที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารประเทศต่างๆ ควบคู่ไปกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ แต่สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความก้าวหน้าของนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลกระทบต่อการบริหารและวิถีการดำรงชีวิต แนวคิดธรรมาภิบาลจะยังคงใช้ได้หรือไม่ หรือปรับเปลี่ยนไปอย่างไร
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786164761803
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 351.593 ป159ค 2564