แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565

หมวดหมู่ เทคโนโลยี การบริหาร การจัดการ
Serial Code 013498
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กระทรวงสาธารณสุข; นนทบุรี
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 70 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการสร้างระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบบูรณาการ และมีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786161146696
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 614.4 ส691ผ 2564