ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 004307
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ประเสริฐ ณ นคร
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ มติชน; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 407 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป เล่าเรื่องประวัติศาสตร์จากศิลาจารึกที่ค้บพบ ทั้งเรื่องสังึคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเมืองสมัยสุโขทัย
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9743236007
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 959.302 ป418ป 2549