วอลแตร์ = Voltaire

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 004251
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ วอลแตร์ = Voltaire
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เรอเน่ โปโม; ดารณี เมืองมา, แปล
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน); กรุงเทพฯ
ชื่อชุด นักคิดและความคิด
บรรณาลักษณ์ 310 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป วิจารณ์ชีวิต และผลงานของวอลแตร์ โดยเรอเน่ โปโม อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิวอลแตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และตัวอย่างผลงานของแวร์แตร์ ในด้านต่าง ๆ เช่น กวีนิพนธ์ ข้อเขียนเชิงเสียดสี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา เป็นต้น
ประเทศของภาษาต้น -
ISBN 9789416767
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 928 ป938ว 2549