คู่มือ ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 2564 ตามโครงการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013497
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คู่มือ ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 2564 ตามโครงการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 322 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป คู่มือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ตามโครงการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 342.593 ก469ค 2564