จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 013492
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมศิลปากร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 387 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป บันทึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยในแต่ละเดือนของปี 2563
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786162835834
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 959.3 ส691จ 2564