พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 013491
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ พระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สภากาชาดไทย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สภากาชาดไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 111 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786168212530
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 923.1593 ส226พ 2564