ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013488
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 55 หน้า ; ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ประมวลองค์ความรู้ที่ปรากฎในรายงานการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน" เพื่อขับเคลื่อนและสร้างรูปธรรมการดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6168274146
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 323.4 ส691ธ 2564