คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013481
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 190 หน้า ; ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป คู่มือปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9744587091
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.1409593 ก469ค 2564 ฉ.1