สารบัญแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ - ๑๐

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013479
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ สารบัญแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑ - ๑๐
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลปกครอง
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานศาลปกครอง; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 510 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป รวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาตลอดจนคำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจในแต่ละช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786163330871
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 348.04 ส691ส 2564