นิตยสารศิลปากร ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2564

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05362
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ นิตยสารศิลปากร ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมศิลปากร; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 127 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระปรีชาสามารถในการทรงระนาด - ความสนพระทัยด้านจารึกและเอกสารโบราณ - ๕ ทศวรรษ พัฒนาการจากซากโบราณสถานสู่แหล่งเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (พ.ศ. 2514 - 2564) - คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05362