เศรษฐกิจอีสาน : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 012750
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เศรษฐกิจอีสาน : พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พอพันธ์ อุยยานนท์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 205 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - ภูมิหลังภาคอีสาน - วิวัฒนาการเศรษฐกิจอีสาน พ.ศ.2435 - 2500 - พัฒนาการเศรษฐกิจอีสาน พ.ศ.2500-2540 - เศรษฐกิจอีสานหลัง พ.ศ.2540
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9740336698
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 330.9593 พ488ศ 2560