เย็นเถิดโยม

หมวดหมู่ ศาสนา
Serial Code 006221
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เย็นเถิดโยม
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ โพสต์บุ๊กส์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 150 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป รวบรวมวิธีการคลายร้อนในใจ ดับทุกข์ในอารมณ์ ผ่านเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆ เป็นอีกหนึ่งคู่มือชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิต เร่าร้อน เร่งรีบในแทบทุกเรื่อง ให้หยุดคิด ให้เย็นลง ชีวิตจะมีสุขมากขึ้น
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786117061134
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 294.344 พ358ย 2552