ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 012742
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง แดเนียล ดี. เดรซเนอร์ ; ธรรมชาติ กรีอักษร, แปล
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ คบไฟ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 176 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป เป็นหนังสือที่ว่าด้วยทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ใช้การเปรียบเทียบ "ซอมบี้" มาอธิบายถึงความสัมพันธ์อันแสนสลับซันซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกใบนี้ เผยให้เห็นถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมมหาชนกับการเมืองโลกอย่างมีนัยสำคัญ.
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6167150702
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 327.101 ด886ท 2560