ชีวจิต ฉบับที่ 550 วันที่ 1 กันยายน 2564

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05361
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ชีวจิต ฉบับที่ 550 วันที่ 1 กันยายน 2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 79 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ฉบับพิเศษ รวมทุกเรื่องซึมเศร้าในยุคโควิด-19 ที่ต้องรู้ จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05361