วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564

หมวดหมู่ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
Serial Code S05360
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง -
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.); กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 50 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - แก้มลิงดอนยาว ต่อยอดอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน - ตัวอย่างความสำเร็จ ระเบิดจากข้างใน กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ - ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ S05360