ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013480
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 243 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป รวบรวมข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ อปท. ได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางการเงิน การคลังของ อปท.
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ ิ243 หน้า : ตาราง. 2564