คิดแบบยิว

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 011785
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ คิดแบบยิว
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง วริศรา ภาณุวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์ แสงดาว; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 264 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป หากมีใครพูดถึง "ยิว" จงมองพวกเขาให้ครบทุกด้าน เพราะมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ล้วนมีทั้งด้านดีและไม่ดี สิ่งไหนดี ที่เหมาะ ที่ควร ก็นำมาใช้ปฏิบัติ ชาวยิวก็เช่นกัน และวิธีคิดแบบยิวยังคงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเสมอ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6165089461
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 956.94 ว329ค 2557