เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 011841
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง เอนก เหล่าธรรมทัศน์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 67 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ถ่ายทอดความจากเวทีเสวนา Panel of Urban Expert ให้แง่คิดและมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในอนาคต
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6169227117
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 307.1 อ893ม 2558