เครื่องมืออัจฉริยะสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013472
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ เครื่องมืออัจฉริยะสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สุริยะ หินเมืองเก่า
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ เพชรเกษมการพิมพ์; นครปฐม
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 378 หน้า.
ข้อความโดยสังเขป การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และ 240 ข้อหารือประเด็นที่นำไปปฏิบัติได้ทันที
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN -
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 352.1409593 ส866ค 2564