มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013118
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง กานต์ บุณยะกาญจน
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ มติชน, กรุงเทพฯ.
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 344 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป แนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตก ที่ค้นพบร่องรอยตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
ประเทศของภาษาต้น ไทย.
ISBN 9789740216582
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.9593 ก432ม 2562.