ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013430
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 188 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป - ศาลรัฐธรรมานูญ : องค์กรวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ - หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ - คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ - วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6168033610
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 342.593 ส691ค 2563