การเมืองเปรียบเทียบ กรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัย

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 012866
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ การเมืองเปรียบเทียบ กรอบทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการวิจัย
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง จันทรานุช มหากาญจนะ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 194 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ตำราเล่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ - ประเด็นการเมืองเปรียบเทียบ - โครงสร้างทางการเมือง - วัฒนธรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนาทางการเมือง - ระบบการเลือกตั้ง ฯลฯ
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9742319189
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.3 จ281ก 2559