รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 013420
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 267 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในสถาณการณ์เฉพาะ 2.1 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.2 สถานการณ์ชุมนุมการเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษา และประชาชน บทที่ 3 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง บทที่ 4 การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บทที่ 5 การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 616827409X
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 923.593 ค121ร 2564