ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ มนุษย์กับการเมือง

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 012851
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ มนุษย์กับการเมือง
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 285 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป นำเสนอแนวปรัชญาการเมือง โดยการจับประเด็นถกเถียงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคมทางการเมือง แล้วยกระดับการถกเถียงโยงเข้ากับหลักทางรัฐศาสตร์
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9740337074
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320 ช415ค 2561