รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1 - 3

หมวดหมู่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
Serial Code 013427
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1 - 3
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 3 เล่มจบ
ข้อความโดยสังเขป หนังสือชุดนี้แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีหลกการ ข้อคิด และความรู้มากมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป ***จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 616043053X
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 929.70593 ม686ร 2560