ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ

หมวดหมู่ ปรัชญา จิตวิทยา
Serial Code 012667
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง สิทธิ์ บุตรอินทร์
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
สำนักพิมพ์ ศยาม; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 336 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ศึกษาการเมืองแนวบูรณาการด้านอภิปรัชญา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และคุณวิทยา
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 6167122393
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 320.01 ส721ป 2560