ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรู้ฉบับพกพา

หมวดหมู่ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์
Serial Code 011751
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรู้ฉบับพกพา
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง พอน วิลคินสัน
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ โอเพ่นเวิลด์ส; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 239 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา" ของ "พอล วิลคินสัน" ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ส ฉายภาพตัวแสดงหลักบนเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่รัฐต่างๆ ทั้งที่เป็นมหาอำนาจและไร้อำนาจ หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐอย่างบรรษัทข้ามชาติหรือกลุ่มศาสนา ไปจนถึงองค์การระหว่างรัฐบาลอันทรงอิทธิพลอย่างสหประชาชาติ พร้อมทั้งสำรวจประเด็นปัญหาสำคัญที่คุกคามทุกประเทศอย่างทั่วถึง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลผู้ทรงอำนาจในกิจการระหว่างรัฐ หรือเป็นประชาชนธรรมดา ที่ไม่อาจคาดเดาถึงผลลัพธ์ของปัญหาคุกคามข้ามชาติหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศต่างๆ
ประเทศของภาษาต้น -
ISBN 6167885036
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ 327 ว713ค 2557