ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

หมวดหมู่ อ้างอิง
Serial Code 013403
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
ผู้แต่ง/ชื่อผู้แต่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย; กรุงเทพฯ
ชื่อชุด -
บรรณาลักษณ์ 99 หน้า : ภาพประกอบ.
ข้อความโดยสังเขป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำหนังสือ "ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย " รวบรวมภาพธนบัตร ทั้งธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน และธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ที่จัดพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเทศของภาษาต้น ไทย
ISBN 9786167220338
ตำแหน่งที่ตั้งหนังสือ อ 332.4 ธ242ธ 2561